รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Internship Program กับแผนกสื่อสารองค์กร (Communications and Activity)

คุณสมบัติพ้นฐานของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ:

1. มีสถานะเป็นนิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์จะหาประสบการณ์ทำงานไม่จำกัดชั้นปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์ส่่อสารมวลชน, ส่อสารการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
หรอสาขาอ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Officer การใช้ Social Media ต่างๆ
4. มีทักษะการส่อสารทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความประพฤติเรียบร้อยมีความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้งานและสามารถพัฒนาตนเองได้

บริษัทมีเบี้ยเลี้ยงและประกาศนียบัตรหลังจบการฝึกงาน

สอบถามรายละเอียดและรับข้อมูลของโปรแกรมฝึกงานได้จากทางมหาวิทยาลัย หรอ ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ตามที่อยู่ด้านล่าง:
ส่งประวัติมาที่:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บริษัท LearnBalance Group ที่อยู่ 2991/26 Visutthani Ville, Soi Ladprao 101/3,Klongjan, Bangkapi, Bangkok
Tel :0-2736-3665  Fax :0-2736-3644